Totens Sparebanks idrettsstipend


Totens Sparebanks idrettsstipend har til hensikt å stimulere lovende enkeltutøvere som har utmerket seg med gode ferdigheter og prestasjoner.  Med enkeltutøver menes også enkeltpersoner som driver lagidrett.  Søkeren må høre hjemme i bankens primære markedsområde.
Det deles ut kr. 50.000,- pr. år, dette kan fordeles på et eller flere stipender.

Stipendet deles ut i forbindelse med et arrangement initiert av banken eller i samarbeid med andre aktører.  I år hvor juryen ikke finner noen velegnede kandidater vil det ikke bli foretatt noen utdeling.

Idrettstalenter i aldersgruppen 16 – 25 år kan søke.  Søknaden skal legges inn på bankens side; gaveutdelingen.no.  I tillegg skal dokumentasjon fortrinnsvis sendes inn som pdf på mail.  Papir kan også godtas.  Søknaden skal inneholde personalia, dokumenterte resultater og være godt begrunnet.  Søkeren må kunne dokumentere hva stipendet er tenkt brukt til.

Søknadsfrist var 15. desember 2018.

Vinnere må forvente å bli forespurt om å gi tilbake til banken i form av deltagelse ved arrangement i bankens regi eller lignende.
Juryen består av fem personer.  Det er fire ansatte fra banken, samt to personer fra organisasjoner hvor Totens Sparebank er sponsor/samarbeidspartner.