Totens Sparebanks kulturstipend


Totens Sparebanks kulturstipend har til hensikt å stimulere til videre utvikling av kulturlivet i bankens kjerneområde.  Stipendet favner hele det tradisjonelle kulturbegrepet, som sang, musikk, bildende kunst, drama, forfatterskap, prosa og lyrikk, og skal motivere til videre utvikling og være en stimulans for kunstnere med talent.  Søkere kan være privatpersoner eller f.x. et band/gruppe.

Søkeren må høre hjemme i bankens primære markedsområde.

Årlig pott for dette stipendet er kr. 50.000,-.  Det kan deles ut til en eller flere mottagere.

Stipendet deles ut i forbindelse med et arrangement initiert av banken eller i samarbeid med andre aktører.  I år hvor juryen ikke finner noen velegnede kandidater vil det ikke bli foretatt noen utdeling.

Alle over 16 år kan søke.  Søknaden skal legges inn på bankens side; gaveutdelingen.no/stipend.  I tillegg skal dokumentasjon fortrinnsvis sendes inn som pdf på mail.  Papir kan også godtas.  Søknaden skal inneholde personalia, dokumenterte resultater og være godt begrunnet.  Søkeren må kunne dokumentere hva stipendet er tenkt brukt til.

Søknadsfrist var 15. desember 2018.

Vinnere må forvente å bli forespurt om å gi tilbake til banken i form av deltagelse ved arrangement i bankens regi eller lignende.

Juryen består av fem personer.  Det er tre ansatte fra banken, samt to eksterne personer med bred erfaring fra det lokale kulturlivet.