Søk om stipend fra Totens Sparebank

Fyll inn skjemaet under for å sende søknaden. Ved å sende inn skjemaet godtar du våre regler for stipendordningen:

•    Søker må være mellom 16 og 25 år (idrett), under 30 for utdanning, og over 16 for kulturstipendet. Bosatt i vårt primære markedsområde.
•    Søker må være privatperson, evt et band/gruppe -  ikke lag/forening.
•    All info i søknaden skal være korrekt.
•    Søknad og evt. vedlegg blir ikke returnert.
•    Juryens avgjørelse er endelig og truffet på det grunnlag de mener er riktig.
•    Totens Sparebank har rett til å offentliggjøre hvilke søkere som mottar midler og bruke dette i markedsføring.
•    Midlene som evt. mottas skal brukes til det formålet det er søkt om.
•    Kun vinnere av stipendet vil bli kontaktet.
•    Hvis søkeren ikke er myndig skal en foresatt signere på søknaden om at disse reglene er og blir overholdt.
•    Søker må oppfylle kriteriene for å bli vurdert.