Gjøvik Quiltelag

Medlemmene syr tepper til kreftsyke barn på sykehus.  Målet er at alle kreftsyke barn skal få sitt eget teppe.  Dette begynte som en aksjon på midten av 90-tallet.  Nå syr mange quiltedamer tepper til kreftsyke barn på alle sykehus.
Midler fra gaveutdelingen skal brukes til materiell (vatt, stoffer til bruk på baksiden) for å fullføre slike tepper.

Feiringregjeringa

Vårt slagord er «Feiring – et bedre sted å bo». Med dette ønsker vi å formidle to ting: For det første at Feiring kan være et bedre alternativ enn ditt nåværende bosted, særlig hvis du søker det gode liv på landet. Og for det andre: At vi alle jobber sammen for at Feiring skal bli et enda bedre sted å bo – for oss som allerede bor her.