Gjøvik og Toten astronomiske forening

GoTAF primære oppgave er å undervise skoleklasser og relevante grupper om astronomi. Foreningen har siden innvielsen av observatoriet på Hågår, Eina i 1990 tatt imot besøkende som er interessert i dette temaet. En gruppe med erfarne amatørastronomer underviser grupper på 15-25 personer i klasserommet på observatoriet.

Det har lenge vært et ønske å kunne observere sola trygt gjennom et teleskop. Dette er et spesielt instrument som tillater oss å se fenomener på Sola som eller er umulig, og det vil gjøre det mulig å vise publikum et syn som ellers kun er mulig ved solformørkelser. GoTAF søker derfor om finansiering til deler eller hele beløpet til instrumentet