Hoff jente og guttekorps

Hoff jente og guttekorps er skolekorpset som rekrutterer barn og unge fra Hoffsvangen, Vilberg og Totenviken skole. Vi har rekruttert bra de siste Ã¥rene og jobber for sosial og musikalsk utvikling hos medlemmene. Dette året jobber vi spesielt med marsjering og deltar i NM. Vi feirer 60 års jubileum i 2017 og er i oppstartfasen av vårt jubileumsprosjekt som fokuserer på rekruttering. Vi jobber systematisk og har med støtte fra foreldrene vedtatt nytt verdigrunnlag som skal hjelpe oss i det videre arbeidet: samhold - mestring - spilleglede