Barnas kulturdag på Stenberg

Barnas kulturdag på Stenberg arrangeres for alle barn under skolepliktig alder i Vestre Toten 11. juni 2015.
Vi har arrangert barnas kulturdag flere år tidligere og det er en populær dag med ulike aktiviteter for barn rundt på området.

Eventuelle midler som kommer inn skal brukes til innkjøp av materiell som benyttes på aktivitetene,

 

Bildet er hentet fra  Lunde Gårdsbarnehage  sin nettside - og viser en av fjorårets aktiviteter  

Bildet er hentet fra Lunde Gårdsbarnehage sin nettside - og viser en av fjorårets aktiviteter