Skansen Grendehus

Eier og driver gamle Skansen skole som et grendehus. Holder lokaler til Skansen og Grande Musikkorps, Raufoss amatørteater, to trimgrupper fra Vardal samt studio og medlemslokaler til Gjøvik Fotoklubb.

Dette er en gammel bygning som er bygd i 1932 og det koster mye å vedlikeholde. Hele bygget trenger nå maling utvendig og det vil koste minst 30000 kroner selv om vi gjør alt på dugnad.


Vi forsøker alt vi kan å få bygget til å bestå som et samlingspunkt i bygda.