Gjøvik Røde Kors Omsorg, avd. Barnehjelpen

Vi arbeider for å støtte barn og ungdom i å kunne delta i fritidsaktiviteter innen idrett og kultur, delta på cuper, leirskoler m.m.
Vi samarbeider med helsesøstre, miljøterapeuter og rådgivere ved Grunnskolene i Gjøvik, samt idrettslag. De fanger opp behov og sikrer at søkere er berettiget til å få øk. støtte, og hjelper dem med søknaden til oss.                             
 

Gjøvik Røde Kors.JPG