Minnesund Vel

Minnesund VEL er en frivillig organisasjon som jobber for at Minnesund skal være et attraktivt sted å bo. Vi bygger gapahuker, holder kilometervis med turstier åpne, arrangerer quiz, turer, historiekvelder etc. I tillegg vedlikeholder vi en flott badeplass i Nord-Fløyta
 

Fra Badeplassen i Nord-Fløyta  

Fra Badeplassen i Nord-Fløyta