Gjøvik friidrettsklubb

Utdrag fra søknaden: "Friidrett er et tilbud som inkluderer alle, små og store på alle nivåer, også barn og unge med funksjonshemminger og vi ser at det er et viktig alternativ til andre organiserte idretter som f.eks fotball. Det er også viktig for oss at at dette skal være et lavterskeltilbud til barn og unge i omegnen, slik at ikke noen stenges ute pga økonomi eller ferdigheter.
Vi søker derfor midler for å kunne videreutvikle, og øke, aktiviteten vår for barn og unge i distriktet."