NORSKE REDNINGSHUNDER GJØVIK OG TOTEN LAG

Norske Redningshunder er en landsomfattende, frivillig, humanitær redningsorganisasjon. Organisasjonen utdanner hunder og hundeførere til bruk i redningstjenesten, og organiserer beredskap for disse ekvipasjene gjennom kontakt med hovedredningssentralene og lokale politimyndigheter.

Nye GPS'er til hundeførerene for egen sikkerhet og for raskere å kunne skaffe hjelp til savnede og skadde.