Totens Sparebanks stipender

 

Totens Sparebank har nedfelt i vår strategi at vi skal gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Gjennom våre nye stipendordninger vil vi markere at vi verdsetter talenter i vårt kjerneområde og er en inspirasjonskilde for videre utvikling innenfor områdene kultur, idrett og utdanning.

«Vi tar vare på de unge, lokale talentene».

Totens Sparebank lanserte i 2015 et talentstipend på hele 150.000 kroner!  Stipendet er tredelt;  idrett, kultur og utdanning, og potten deles likt på disse tre kategoriene.  Søkerne må høre hjemme i vårt primære markedsområde.

Det vil være en jury for hver stipendkategori, og denne består av to eksterne personer innenfor hvert område, samt representanter fra Totens Sparebank.

Søknadsfrist for alle tre stipendene var 15. desember 2018. Følg med på Facebooksiden vår for informasjon om når vi åpner for årets søknader.

Les om tidligere vinnere her.

 

KULTURStipend

Søker må være over 16 år.  Stipendet favner hele det tradisjonelle kulturbegrepet, som sang, musikk, bildende kunst, drama, forfatterskap, prosa og lyrikk.  Søker kan være enkeltperson eller et band/gruppe.

Les mer →

IDRETTSSTIPEND

Søker må være mellom 16 og 25 år, og kan drive individuell- eller lagidrett.  Det er bare enkeltpersoner som kan søke.

Les mer →

UTDANNINGSSTIPEND

Søkere må være under 30 år, og må ha startet utdanning på minimum Mastergradnivå – gjerne internasjonalt.

Les mer →