Totens Sparebanks utdanningsstipend


Totens Sparebanks utdanningsstipend har til hensikt å fremme utdanningsnivået for ungdom tilknyttet bankens kjerneområde. Kunnskap og kompetanse blir stadig viktigere for å hevde seg i konkurransen, og Totens Sparebank ønsker å stimulere til at flere unge satser på høyere utdanning.
Søkeren må høre hjemme i bankens primære markedsområde.

Årlig pott for dette stipendet er kr. 50.000,-.  Det kan deles ut til en eller flere mottagere.

I år hvor juryen ikke finner noen velegnede kandidater, vil det ikke bli foretatt noen utdeling.

Søkere må være under 30 år, og må ha startet utdanning på minimum Mastergradnivå – gjerne internasjonalt.

Søknaden må være skriftlig. Den må inneholde personalia, dokumenterte resultater i form av karakterutskrifter og være godt begrunnet. Søkere må kunne dokumentere hva stipendet er tenkt brukt til.

Søknadsfrist var 15. desember 2018.

Vinnere må forvente å bli forespurt om å gi tilbake til banken i form av deltagelse ved arrangement i bankens regi eller lignende.
Juryen består av fem personer.  Det er tre ansatte fra banken inkl. adm.banksjef, samt to eksterne personer fra skolemiljøet i kjerneområdet til banken.