Totens Sparebank har i over 100 år
delt ut gaver til allmennyttige formål i lokalsamfunnet.

 

Siden 1891 har Totens Sparebank delt ut ”gaver til allmennyttige formål”, og med årets utdeling har vi til sammen delt ut ca 50 millioner kroner til små og store lag og foreninger i vårt lokalsamfunn. Årlig får vi inn mellom 200 og 300 søknader.

Midlene blir delt ut i de kommunene vi har kontorer, dvs. Østre Toten, Vestre Toten, Gjøvik, Eidsvoll og Hamar.

Det er ikke alle som søker som får tildelt midler. Det kan være flere årsaker til dette, det er mange hensyn å ta ved tildelingen. Selv om du ikke tildeles midler i år så er det ingen grunn til ikke å prøve igjen ved neste utdeling.

Søknadsfristen var 15. mars 2019. Alle som søker om gave fra Totens Sparebank får svar – enten de er tildelt midler eller ikke.

Vi minner også om vår side for folkefinansiering: lokalverdi.no/toten. Dette er en heldigitalisert løsning som er effektivt både for prosjekteier og banken.

 

Stipend

I 2015 lanserte vi tre talentstipend – innenfor idrett, kultur og utdanning.  Kultur- og idrettsstipendene vil være søkbare for individuelle utøvere, og utdanningsstipendet er tenkt for de som starter eller har startet på en Master-utdanning.

Les mer →

Årets Søkere

Små og store lag og foreninger i vårt lokalsamfunn. Årlig får vi inn mellom 300 og 400 søknader.

Les mer →

Gavestrategi

Banken ønsker å støtte gode tiltak som kommer allmenheten til gode. Barn og unge er en viktig del av målgruppen for bankens gavetildelinger. Disse representerer regionens fremtid.

Les mer →